http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1399/04/23
خانه
دوشنبه 17 خرداد 1395

کدام کشور امن‌ترین کشور برای درختان است؟

زیست بوم: نروژ اولین کشور در جهان است که متعهد شده میزان جنگل‌زدایی را به صفر برساند.کدام کشور امن‌ترین کشور برای درختان است؟
 نروژ با ملزم ساختن خود در به صفر رساندن جنگل‌زدایی گام مهمی را در جهت مبارزه با حفظ مناطق جنگلی برداشته است.
نروژ برای اجرایی شدن پروژه‌های حفاظت از جنگل‌ها در سراسر جهان بودجه اختصاص داده و از برنامه‌های حقوق بشر برای افراد محلی که در مدیریت جنگل‌ها نقش دارند، حمایت کرده است.
"نیلز هرمان رانوم" از انجمن جنگل استوایی در نروژ گفت: این اقدام، پیروزی حائز اهمیتی در حفظ جنگل‌های استوایی است. طی چند سال گذشته تعدادی از شرکت‌ها خود را متعهد کرده‌اند تا تولید کالاهایی را که با تخریب جنگل‌ها ارتباط دارند متوقف سازند.
انجمن جنگل استوایی نروژ از سال‌ها قبل برای حمایت از تعهد به صفر رساندن جنگل زدایی فعالیت کرده است. همچنین نمایندگان مجلس نروژ از دولت این کشور درخواست کردند تا از طریق سیاست‌گذاری‌های مجزا و سرمایه گذاری از تنوع زیستی حفاظت کنند.
در سال 2014 نروژ در نشست آب و هوایی ملل متحد در نیویورک با آلمان و انگلیس به اعلامیه مشترکی دست پیدا کرد که متعهد شد تعهدات ملی جهت تامین کالا و اجناس، بدون نیاز به جنگل‌زدایی را ترغیب کند.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، تولید محصولات چوبی، روغن پالم و سویا در هفت کشور با میزان بالایی از جنگل‌زدایی همراه بوده و علت 40 درصد کاهش منابع جنگلی استوایی و تولید 44 درصدی انتشار گاز کربن بین سال‌های 2000 تا 2011 بوده است.