http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1399/04/14
خانه
پنجشنبه 13 خرداد 1395

تصاویر زیبایی از پلنگ ایرانی و تنوع زیستی غنی در پارک ملی بمو به ثبت رسید

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): یکی از دوربین های تله ای نصب شده در یک نقطه از ارتفاعات پارک ملی بمو شیراز تصاویر زیبایی را از پلنگ، کل وحشی، بز وحشی و دو بزغاله اش، سمور سنگی و کبک به ثبت رسانده است.

علی آرندی رییس اداره پارک ملی بمو در این باره گفت: ثبت این این تصاویر تنها توسط یک دوربین و در یک نقطه طی بیست روز اخیر نشان دهنده تنوع زیستی بالا و برقراری امنیت مناسب در پارک ملی بمو می باشد که نتیجه تلاش های شبانه روزی محیط بانان و سربازان محیط زیست این منطقه است.

تصاویر مذکور توسط توسط موسسه حیات وحش پارس با همکاری اداره محیط زیست پارک ملی بمو تنها طی بیست روز دوربین گذاری در اردیبهشت و خردادماه سال جاری تهیه شده است.