http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1399/04/23
خانه
چهارشنبه 5 خرداد 1395

را ه اندازی تصفیه خانه تنها راه خروج از بحران آلودگی دریای خزر

در گفت‌وگو با پانا عنوان شد؛

را ه اندازی تصفیه خانه تنها راه خروج از بحران آلودگی دریای خزر

مدیر محیط زیست استان مازندران با اشاره به آلودگی دریای خزر ناشی از سرریز فاضلاب به این پهنه آبی گفت:راه اندازی تصفیه خانه جامع تنها راه نجات و خروج از بحران آلودگی دریای خزر است .

ناصر مهردادی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با اشاره به آلودگی دریای خزر ناشی از سرریز فاضلاب اظهار داشت: یکی از نگرانی هایی که در رابطه با حیات دریای خزر وجود دارد آلودگی های نفتی و همچنین آلودگی فاضلاب ناشی از سرریز شدن فاضلاب صنایع و منازل به دریای خزر است.


مدیر محیط زیست استان مازندران با تأکید بر ضرورت ساماندهی فاضلاب در شهرهای شمالی کشور اظهار داشت: اصلی ترین راهکار برون رفت از بحران و چالش های زیست محیطی دریای خزر راه اندازی تصفیه خانه است که می تواند از مخاطرات محیط زیستی این پهنه آبی جلوگیری کند.


وی با اشاره به کمبود اعتبارات برای راه اندازی تصفیه خانه گفت: راه اندازی تصفیه خانه ای که مورد نیاز است نیاز به تأمین اعتبارات دارد که بعید می دانم با این اعتبارات اندکی که در اختیار است بتوان این موضوع را به این زودی ها عملیاتی کرد. البته با اداره آب و فاضلاب استان رایزنی کردیم که مساله ساماندهی شبکه فاضلاب در شهرهای استان مازندران در دستور کار قرار گیرد.


مهردادی با بیان اینکه پسماندهای صنعتی عاملی برای آلایندگی و آلودگی دریای خزر است، گفت: میزان آلایندگی ناشی از فعالیت های صنعتی سلامت زیست محیطی خزر را تحت الشعاع قرار می دهد.