http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1399/10/29
خانه
چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393

در رخدادی نادر یک بز وحشی ۳ بزغاله به دنیا آورد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: آقای احسان فرنام مستندساز خوب حیات وحش موفق شده است همزمان با شروع فصل زادوولد در سال جاری، از پدیده نادر سه قلوزایی تصویربرداری نماید.

این تصاویر که در منطقه حفاظت شده هرمد (هرمود) لارستان فارس تهیه شده است یک بز وحشی را نشان می دهد که ۳ بزغاله سالم به دنیا آورده است.