http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/07/29
خانه
دوشنبه 28 اسفند 1391

شناسایی دو گونه پرنده

مشاهده دو گونه پرنده در داخل منطقه شکار ممنوع میشو داغ که از حدود 30 سال پیش هیچگونه نشانه ای بر وجود آنها در منطقه در دست نبود .