http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/07/29
خانه
چهارشنبه 7 تير 1385

فرماندار شبستر انتقاد کرد: کارهای انجام شده در شبستر کافی نیست

خوش نیت - خبرنگار مطبوعات: فرماندار شهرستان شبستر در مراسم تودیع و معارفه شهردار شبستر از کافی نبودن برنامه ها و کارهایی که برای شهر شبستر انجام گرفته انتقاد کرد. وی گفت: ظرفیتها و نیازهای شهر شبستر بیش از این است که انشاا... در آینده با تغییر و تحولات و برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی امور شهری شتاب بیشتری به خود گیرد. منصور صادقی اصل به برنامه های کوتاه مدت و درازمدت و زیربنایی شهر اشاره کرد و تصریح نمود: باید بین دو برنامه مزبور تعامل کامل داشته باشد و طوری نباشد که کارهای زیربنایی که بعد از چهار سال نتیجه خواهد داد امور عادی و فوری مردم نباید فدای امور زیربنایی شود. فرماندار شبستر گفت: مبلمان شهر شبستر متناسب با جایگاه خود نیست و باید همسطح و متناسب با سوابق تاریخی، شهری و قدمتی خود هماهنگ و رشد داشته باشد، انتظار می رود سرپرست جدید شهرداری شبستر اقدامات فوری و اساسی در امور محوله من جمله مبلمان شهری و فضای سبز انجام دهد. وی از شورای اسلامی شهر بعنوان شورای اسلامی فعال نام برد و از آنان خواست با همکاری سرپرست و کارکنان مجموعه شهرداری بدون حیف و میل در هزینه ها برنامه ریزی منسجم جهت پیشرفت امور انجام گیرد. فرماندار با تقدیر از پورموسی قلی شهردار سابق، علی علیزاده را بعنوان سرپرست جدید شهرداری شبستر معرفی کرد.