آلبوم تصاوير / اماکن تاريخي و متبرکه شهرستان شبستر / زيارتگاه در قله علي علمدار ميشو داغ در ارتفاع 3155